Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs

 

Betaling

Indien u een vordering hebt op Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs kunt u die
indienen bij:

Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs
t.a.v. financiŽle administratie
Postbus 12
5300 AA Zaltbommel

Het verzoek is om bij de indiening de volgende bescheiden bij te voegen:
- Naam van de begunstigde
- Bankafschrift waaruit uw betaling aan de Stichting blijkt
- Reden voor verzoek om terugstorting


 

Home Derdengelden Betaling Contact

© Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs 2007-2014. Hosted by: Avitushosting.

 

Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs, is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28118347. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een opdrachtovereenkomst met een GVN onderneming. Op de overeenkomst zijn Algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs bankrekening IBAN: NL55INGB0659488159 BIC: INGBNL2A.