Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs

 

Welkom

Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs faciliteert uitsluitend voor de moeder- en (klein)dochterondernemingen van GVN Holding N.V. het derdengelden beheer. Hiermee hebben deze ondernemingen op basis van exclusiviteit toegang tot de strikt onafhankelijke Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs en wordt geborgd dat de gelden & tegoeden, zoals betalingen, leningen, depotstortingen, garantiestortingen & koopsommen, ingebracht door cliŽnten of andere belanghebbenden op een professionele worden beheerd en gescheiden van het eigen bedrijfsmatige kapitaal van de GVN onderneming, de cliŽnt(en) of andere belanghebbenden.

Alle gelden die door een GVN onderneming worden geÔncasseerd kunnen worden bijgeschreven op de bankrekening van deze stichting. Deze stichting staat juridisch buiten het GVN concern wat u de zekerheid geeft dat alle geÔncasseerde bedragen aan de uiteindelijk gerechtigde worden uitgekeerd. U bent dus gewaarborgd dat de geÔncasseerde bedragen ten alle tijden worden afgedragen.

 

Home Derdengelden Betaling Contact

© Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs 2007-2014. Hosted by: Avitushosting.

 

Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs, is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28118347. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een opdrachtovereenkomst met een GVN onderneming. Op de overeenkomst zijn Algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Stichting Beheer Derdengelden GVN Adviseurs bankrekening IBAN: NL55INGB0659488159 BIC: INGBNL2A.